Warunki ubezpieczenia
Ubezpieczenie podróży rodziny obejmuje zarówno podróże turystyczne, podczas których wypoczywasz, zwiedzasz lub rekreacyjnie uprawiasz sport, jak i wyjazdy na studia (jeżeli wybierzesz typ podróży "turystyczna" automatycznie ubezpieczysz wyjazdy na studia i na odwrót).

Ubezpieczenie podróżne dla rodziny obejmuje:
- podróż lub pobyt, podczas których wypoczywasz, zwiedzasz lub rekreacyjnie uprawiasz sport amatorski.
- podróż odbywaną w celach edukacyjnych lub naukowych.
Osoba indywidualna
 
Rodzina
   
Wstecz
   
 
   
Dalej
   
Marka AXA Assistance należy do Grupy AXA Assistance, której członkiem jest Inter Partner Assistance S.A. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 68, 00-838 Warszawa, spółka o numerze NIP 108-00-06-955 zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000320749.
(c) 2017 AXA ASSISTANCE