Ubezpieczenie obejmuje:
Casco Medi40
86,00 zł
   
wybierz Casco Medi40
   
Casco Medi30
64,00 zł
   
wybierz Casco Medi30
   
Casco Medi20
43,00 zł
   
wybierz Casco Medi20
   
Infolinia
Stomatologiczny Program Rabatowy
Liczba świadczeń możliwych do wykorzystania na każdy wypadek
20
15
10
Konsultacje lekarzy specjalistów
Zabiegi ambulatoryjne
Badania laboratoryjne
Ultrasonografia
Rehabilitacja
Tomografia komputerowa
Rezonans magnetyczny
Pomoc opiekuńcza Standard
Pomoc opiekuńcza Komfort
Pomoc opiekuńcza Premium
Składka ubezpieczenia
Wysokość rabatu
   
OK
   

Rabaty nie kumulują się. Naliczony zostanie wyższy rabat.
Składka do zapłaty
86,00 zł
86,00 zł
64,00 zł
64,00 zł
43,00 zł
43,00 zł
   
Wstecz
   
   
wybierz Casco Medi40
   
   
wybierz Casco Medi30
   
   
wybierz Casco Medi20
   

Marka AXA Assistance należy do Grupy AXA Assistance, której członkiem jest Inter Partner Assistance S.A. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 68, 00-838 Warszawa, spółka o numerze NIP 108-00-06-955 zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000320749.
(c) 2021 AXA ASSISTANCE